×

POZIV NA NADMETANJE OPREMA ZA SOLARNU ELEKTRANU

POZIV NA NADMETANJE


 • POSTUPAK NABAVE ZA OSOBE KOJE NISU OBVEZNICI ZAKONA O JAVNOJ NABAVI
 • EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE: 01-2022-K
 • NAZIV NABAVE: OPREMA ZA SOLARNU ELEKTRANU S KONSTRUKCIJOM I MONTAŽOM
 • NAZIV PROJEKTA: SOLARNA ELEKTRANA KELTEKS
 • PLANIRANI ROK ZAVRŠETKA PROJEKTA: 30.04.2024.
 • POZIV: „Povećanje kapaciteta za proizvodnju solarne energije“
POZIV NA NADMETANJE

Opći podaci o naručitelju


 • Naručitelj: KELTEKS d.o.o.
 • Adresa: Dr.Slavka Rozgaja 3, 47000 Karlovac
 • Telefon: +385 47 693 306
 • Telefaks: n/p
 • E-mail: ivana.pejakovic@solidian-kelteks.com
 • Broj nabave: 01-2022-K

Podaci o predmetu nabave

Predmet nabave je OPREMA ZA SOLARNU ELEKTRANU S KONSTRUKCIJOM I MONTAŽOM. U ovom postupku nabavlja se: OPREMA ZA SOLARNU ELEKTRANU S KONSTRUKCIJOM I MONTAŽOM koja uključuje fotonaponske panele, konstrukciju te opremu: sklopne blokove, izmjenjivače, kabele, vodiče, pribor i ostalu opremu te pripremne radove i montažu – sve sukladno troškovniku koji je sastavni dio dokumentacije Poziva. Snaga SOLARNE ELEKTRANE KELTEKS je 914,4 kWp na DC strani elektrane i 860 kW na AC strani elektrane. Oprema s konstrukcijom i montažom treba se isporučiti sukladno glavnom projektu (br. GP-FI036/2020 iz prosinca 2020. godine) uključujući sve potrebne radove sukladno tehničkim specifikacijama, opisima i troškovniku.

Rok za dostavu ponuda


Ponudu naručitelj mora zaprimiti najkasnije do 18.11.2022. godine do 12:00 sati, na elektroničku adresu iz točke 1. ovog Poziva.

 

 

Internetske stranice na kojima je dostupna dodatna dokumentacija

 

Dokumentacija o nabavi koja čini sastavni dio ovog Poziva na nadmetanje objavljena je u cijelosti na internetskim adresama: www.kelteks.com; https://eeagrants.hr/programi/energija-i-klimatske-promjene/

 

Procijenjena vrijednost nabave i druge informacije


Procijenjena vrijednost nabave, bez PDV-a, je 5.235.658,70 HRK.

need professional advice?

contact form

  LOCATION CROATIA

  Kelteks d.o.o.
  Dr. Slavka Rozgaja 3
  47000 Karlovac

  Fly directly to us on google maps!

  Phone: + 385 47 693 300
  Fax: + 385 47 434 203

  info@solidian-kelteks.com

  INTERNATIONAL SALES TEAM
  Phone: +385 47 693 314
  sales@solidian-kelteks.com

  LOCATION GERMANY

  solidian GmbH
  Sigmaringer Straße 150
  72458 Albstadt

  info@solidian-kelteks.com

  Tomislav Preglej

  kontaktiraj me

  Tomislav Preglej

  sales director

  Regije

  +385 98 932 7312

  Dr. Slavka Rozgaja 3, 47000 Karlovac, Croatia

  Maja Medak

  kontaktiraj me

  Maja Medak

  head of sales

  Regije

  Italija

  +385 98 466 422

  Dr. Slavka Rozgaja 3, 47000 Karlovac, Croatia

  Maja Fuček Doždor

  kontaktiraj me

  Maja Fuček Doždor

  regional sales manager

  Regije

  Turska

  +385 91 470 0038

  Dr. Slavka Rozgaja 3, 47000 Karlovac, Croatia

  Zoran Gagula

  kontaktiraj me

  Zoran Gagula

  account sales manager

  Regije

  Hrvatska & Regija

  +385 91 470 0064

  Dr. Slavka Rozgaja 3, 47000 Karlovac, Croatia

  Samed Uslu

  kontaktiraj me

  Samed Uslu

  Turkiye Office Director

  Regije

  Turska

  +90 530 404 7819

  Dr. Slavka Rozgaja 3, 47000 Karlovac, Croatia

  Natalija Cigić

  kontaktiraj me

  Natalija Cigić

  account sales managers

  Regije

  Njemačka
  Austrija
  Švicarska
  Ostale Regije

  +385 91 470 0070

  Dr. Slavka Rozgaja 3, 47000 Karlovac, Croatia