×

POZIV NA NADMETANJE OPREMA ZA SOLARNU ELEKTRANU

POZIV NA NADMETANJE


 • POSTUPAK NABAVE ZA OSOBE KOJE NISU OBVEZNICI ZAKONA O JAVNOJ NABAVI
 • EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE: 01-2022-K
 • NAZIV NABAVE: OPREMA ZA SOLARNU ELEKTRANU S KONSTRUKCIJOM I MONTAŽOM
 • NAZIV PROJEKTA: SOLARNA ELEKTRANA KELTEKS
 • PLANIRANI ROK ZAVRŠETKA PROJEKTA: 30.04.2024.
 • POZIV: „Povećanje kapaciteta za proizvodnju solarne energije“
POZIV NA NADMETANJE

Opći podaci o naručitelju


 • Naručitelj: KELTEKS d.o.o.
 • Adresa: Dr.Slavka Rozgaja 3, 47000 Karlovac
 • Telefon: +385 47 693 306
 • Telefaks: n/p
 • E-mail: ivana.pejakovic@solidian-kelteks.com
 • Broj nabave: 01-2022-K

Podaci o predmetu nabave

Predmet nabave je OPREMA ZA SOLARNU ELEKTRANU S KONSTRUKCIJOM I MONTAŽOM. U ovom postupku nabavlja se: OPREMA ZA SOLARNU ELEKTRANU S KONSTRUKCIJOM I MONTAŽOM koja uključuje fotonaponske panele, konstrukciju te opremu: sklopne blokove, izmjenjivače, kabele, vodiče, pribor i ostalu opremu te pripremne radove i montažu – sve sukladno troškovniku koji je sastavni dio dokumentacije Poziva. Snaga SOLARNE ELEKTRANE KELTEKS je 914,4 kWp na DC strani elektrane i 860 kW na AC strani elektrane. Oprema s konstrukcijom i montažom treba se isporučiti sukladno glavnom projektu (br. GP-FI036/2020 iz prosinca 2020. godine) uključujući sve potrebne radove sukladno tehničkim specifikacijama, opisima i troškovniku.

Rok za dostavu ponuda


Ponudu naručitelj mora zaprimiti najkasnije do 18.11.2022. godine do 12:00 sati, na elektroničku adresu iz točke 1. ovog Poziva.

 

 

Internetske stranice na kojima je dostupna dodatna dokumentacija

 

Dokumentacija o nabavi koja čini sastavni dio ovog Poziva na nadmetanje objavljena je u cijelosti na internetskim adresama: www.kelteks.com; https://eeagrants.hr/programi/energija-i-klimatske-promjene/

 

Procijenjena vrijednost nabave i druge informacije


Procijenjena vrijednost nabave, bez PDV-a, je 5.235.658,70 HRK.

need professional advice?

contact form

  LOCATION CROATIA

  Kelteks d.o.o.
  Dr. Slavka Rozgaja 3
  47000 Karlovac

  Fly directly to us on google maps!

  Phone: + 385 47 693 300
  Fax: + 385 47 434 203

  info@solidian-kelteks.com

  INTERNATIONAL SALES TEAM
  Phone: +385 47 693 314
  sales@solidian-kelteks.com

  LOCATION GERMANY

  solidian GmbH
  Sigmaringer Straße 150
  72458 Albstadt

  info@solidian-kelteks.com

  Maja Medak

  kontaktiraj me

  Maja Medak

  head of sales

  Regije

  Italija
  Španjolska
  Francuska
  Portugal
  SAD

  +385 98 466 422

  Dr. Slavka Rozgaja 3, 47000 Karlovac, Croatia

  Maja Fuček Doždor

  kontaktiraj me

  Maja Fuček Doždor

  regional sales manager

  Regije

  Italija
  Španjolska
  Francuska
  Portugal
  SAD

  +385 91 470 0038

  Dr. Slavka Rozgaja 3, 47000 Karlovac, Croatia

  Dino Behmen

  kontaktiraj me

  Dino Behmen

  regional sales manager

  Regije

  Hrvatska
  Slovenija
  Srbija
  BiH
  Grčka
  Mađarska
  Slovačka
  Češka

  385 91 611 7083

  Dr. Slavka Rozgaja 3, 47000 Karlovac, Croatia

  Samed Uslu

  kontaktiraj me

  Samed Uslu

  Turkiye Office Director

  Regije

  Turska
  Bahrein
  Izrael
  Algeria
  Oman
  Tunis
  UAE

  +90 530 404 7819

  Mistral Tower Izmir K:42 ; 35170 Izmir, Turkiye

  Natalija Cigić

  kontaktiraj me

  Natalija Cigić

  account sales manager

  Regije

  Njemačka
  Austrija
  Švicarska
  BeNeLux
  Skandinavija
  Poljska
  UK

  +385 91 470 0070

  Dr. Slavka Rozgaja 3, 47000 Karlovac, Croatia

  Michael Zacher

  kontaktiraj me

  Michael Zacher

  regional sales manager

  Regije

  Njemačka
  Austrija
  Švicarska
  BeNeLux
  Skandinavija
  Poljska
  UK

  +49 1735259496

  Sigmaringer Straße 150, 72458 Albstadt, Germany