Projekt "Solarna elektrana Kelteks"
Zajedno za zelenu, konkurentnu i uključivu Europu

Projekt "Solarna elektrana Kelteks"
Zajedno za zelenu, konkurentnu i uključivu Europu

 “Projekt je sufinanciran bespovratnim sredstvima sukladno uvjetima Poziva „Povećanje kapaciteta za proizvodnju solarne energije” iz FINANCIJSKOG MEHANIZMA EUROPSKOG GOSPODARSKOG PROSTORA 2014. – 2021. i programa „Energija i klimatske promjene“ kojeg financiraju države donatori Island, Kneževina Lihtenštajn i Kraljevina Norveška”

Korisnik projekta: Kelteks d.o.o.; OIB: 41431665528, dr. Slavka Rozgaja 3, 47 000 Karlovac

EGP Financijski mehanizam

Upravitelj programa

Programski partner

Nositelj projekta

Projektni partner iz Norveške

Kratak opis projekta

Za izgradnju solarne elektrane odobreno je sufinanciranje bespovratnim sredstvima sukladno uvjetima Poziva „Povećanje kapaciteta za proizvodnju solarne energije” iz FINANCIJSKOG MEHANIZMA EUROPSKOG GOSPODARSKOG PROSTORA 2014. – 2021. i programa „Energija i klimatske promjene“ kojeg financiraju države donatori Island, Kneževina Lihtenštajn i Kraljevina Norveška.

Kelteks troši 3.176.994 kWh električne energije godišnje, a planirani projekt izgradnje solarne elektrane riješit će problem visokih troškova energije te će za 28 % smanjiti potrošnju električne energije iz distribucijske mreže.

Solarna elektrana Kelteks, izlazne snage 499 kW, proizvodit će 900.684 kWh električne energije godišnje. Konfiguracija elektrane sastoji se od 2.032 fotonaponska panela i 12 invertera.

Instaliranjem kapaciteta za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora doprinosi zaštiti okoliša smanjenjem emisija CO2 za otprilike 300 tona godišnje.

 

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 876.318,70 EUR
BESPOVRATNA SREDSTVA: 345.764,62 EUR

 

Solarna elektrana Kelteks

Razdoblje provedbe projekta

 • Projekt će se provoditi od 24. svibnja 2022. do 30. travnja 2024.

Opći cilj projekta

 • Smanjenje troškova električne energije instaliranjem kapaciteta za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora što će doprinijeti sigurnosti opskrbe i zaštiti okoliša smanjenjem emisija CO2 za otprilike 300 tona godišnje.

Svrha projekta (specifični ciljevi)

 • ulaganjem u izgradnju solarne elektrane rješavamo problem troškova za energiju
 • doprinosimo povećanju ukupnih kapaciteta za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora
 • promičemo korištenje tehnologija s manjom emisijom ugljika
 • povećavamo sigurnost opskrbe energijom u Republici Hrvatskoj kao glavnog cilja Programa „Energija i klimatske promjene“

Očekivani rezultati projekta

 • Projekt izgradnje solarne elektrane rješava problem visokih troškova energije te za 28 % smanjuje potrošnju električne energije iz distribucijske mreže.
 • Izgradnja Solarne elektrane Kelteks izlazne snage 499 kW s 2.032 fotonaponska panela i 12 invertera.
 • Proizvodnja 900.684 kWh električne energije godišnje.
 • Zaštita okoliša smanjenjem emisija CO2 za otprilike 300 tona godišnje.

 

Više informacija

 • Za više informacija o projektu obratite se Tomislavu Pregleju - tomislav.preglej@solidian-kelteks.com
 • Za više informacija o Povećanju kapaciteta za proizvodnju solarne energije kliknite OVDJE.

 

Projekt "Solarna elektrana Kelteks"
Zajedno za zelenu, konkurentnu i uključivu Europu

Novosti iz projekta

Ova web stranica je izrađena uz financijsku potporu Islanda, Lihtenštajna i Norveške kroz Financijski mehanizam Europskog gospodarskog prostora (EGP) 2014.-2021. uz nacionalno sufinanciranje Republike Hrvatske u okviru Programa „Energija i klimatske promjene”. Sadržaj ove web stranice isključiva je odgovornost tvrtke Kelteks d.o.o. i ni na koji način se ne može smatrati da odražava stavove Upravitelja Programa „Energija i klimatske promjene“

Hrvatska

Dr. Slavka Rozgaja 3
47000 Karlovac, Croatia - EU

sales@solidian-kelteks.com
+ 385 47 693 300

Njemačka

Sigmaringer Straße 150

72458 Albstadt

Deutschland - EU

Turska

Mistral Tower Izmir K:42 D:421 35170 Izmir, Türkiye

sales-turkiye@solidian-kelteks.com

© kelteks - All rights reserved.